Despre

Misiune

Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă (DIDAD) este structura specializată din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", care asigură servicii educaționale online şi partea de instruire în utilizarea tehnologiilor specifice învăţământului distribuit avansat la distanţă în folosul structurilor de învăţământ din universitate şi a altor structuri din Ministerul Apărării Naționale.

Istoric

Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă (DIDAD) a fost înființat în 1 Octombrie 2005. Denumirea acestui departament, puţin neobişnuită în România, este de fapt adaptarea românească a conceptului Advanced Distributed Learning, generat de către SUA şi adoptat în NATO. Departamentul este organizat pe două birouri, care acoperă cele două mari categorii de activităţi: dezvoltarea competenţelor, cercetări şi soluţii privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv managementul programelor de învăţământ la distanţă.

Din 30 ianuarie 2009, ca recunoaștere a performanțelor şi contribuţiilor concrete aduse dezvoltării sistemelor ADL, departamentul este partener în Programul Advanced Distributed Learning (ADL) Co–Laboratory din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite cu scopul de a participa la efortul ştiinţific comun de a promova calitatea şi interoperabilitatea în domeniul eLearning în reţeaua de excelenţă ADL Partenership Network. Este de remarcat faptul că în această reţea, la data respectivă numai 7 membri din afara SUA (în Europa, numai Marea Britanie şi Norvegia au obţinut o astfel de acreditare şi recunoaştere).

Colaborare internațională

DIDAD asigură suportul tehnic pentru programul de învăţare la distanţă al Colegiului European pentru Securitate şi Apărare (Internet-based Distance Learning), implementând pentru acest Colegiu o platformă online dedicată și realizeză în beneficiul acestei instituții europene și transformarea conținutului educațional de tip clasic într-unul standardizat, accesibil online.

O realizare importantă a departamentului cu o vizibilitate internaţională remarcabilă o constituie organizarea tehnico-științifică în luna aprilie, a conferinţei internaționale anuale „eLearning and Software for Education - eLSE”. Nivelul ştiinţific ridicat al acestei conferinţe a făcut posibilă indexarea tuturor articolelor în bazele de date ISI Thompson, SCOPUS, EBSCO, CEEOL, ProQuest.

Servicii educaționale

Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă asigură o varietate largă de servicii educaţionale astfel:

Învățământ militar universitar

  • servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii universitare de licență, masterat şi doctorat;
  • servicii educaționale online de sprijin a altor tipuri de cursuri organizate de către structurile universităţii;
  • cursuri de specializare (de nivel) desfăşurate exclusiv online, la sfârşitul cărora se asigură certificat de participare.

Învățământ militar preuniversitar

  • servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii pentru scolile de aplicație ale categoriilor de forte;
  • servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii pentru scolile militare de maistri militari si subofiteri ale categoriilor de forte;
  • servicii educaționale online de sprijin a programelor de studii ale colegiilor nationale militare.

Structuri din Ministerul Apărării Naționale

  • cursuri online destinate exclusiv pentru instruirea militarilor înainte de dislocare;
  • spaţiu de lucru colaborativ pentru instituţii militare cu atribuţii pe linia învăţământului;
  • cursuri online cu acces liber în limbile romană sau engleză pentru care nu se acordă certificat de participare.

DIDAD este implicat alături de alte structuri ale Universității în 3 proiecte importante dezvoltate de Direcţia Generală de Management Resurse Umane, pentru eficientizarea programelor de învăţare a limbilor străine utilizând o componentă online. Primul vizează realizarea unor module de tutorat online destinate menținerii deprinderilor căpătate la cursurile cu frecvență, iar al doilea se referă la evaluarea inițială online care utilizeză un test online multinivel pentru stabilirea nivelului de cunoaștere a limbii străine pe cele patru deprinderi (citit, ascultat, vorbit, scris) si al treilea este pregătirea personalului din centrele zonale de selecție și orientare profesională.

În afară de serviciile deja menţionate, DIDAD pune la dispoziţie o platformă educaţională online dedicată pentru alte instituţii din mediul militar care au solicitat să utilizeze sistemul Advanced Distributed Learning (ADL) în propriul portofoliu de educaţie şi instruire.