Utilizarea tehnologiilor digitale în domeniul eLearning

Detalii

Utilizarea tehnologiilor de eLearning (Advanced Distributed Learning - ADL) de către cadrele didactice/instructorii care urmează să dezvolte un program de studii organizat în format blended (integral online) sau hibrid (învățământ cu cel puțin o componentă/fază care utilizează tehnologii de eLearning).

Utilizarea tehnologiilor digitale în domeniul eLearning
Diplomă acordată Certificat de absolvire
Acronim TDEL
Desfășurare Online
Limbă Română
Durată 6 săptămâni
Perioadă de desfășurare Nicio serie.

Utilizarea tehnologiilor de eLearning (Advanced Distributed Learning - ADL) de către cadrele didactice/instructorii care urmează să dezvolte un program de studii organizat în format blended (integral online) sau hibrid (învățământ cu cel puțin o componentă/fază care utilizează tehnologii de eLearning).

* În conformitate cu sistemul de taxe din Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", taxa de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la acest curs este de 245,98 lei.